Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

stosunki

Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych.

 

 

Opis kierunku

 

 

Kwalifikacje absolwenta pozwalają mu na spełnianie ważnych ról w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej. W warunkach integracji świata i dynamicznych zmian technologicznych jest on przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego, przedsiębiorstwach eksportowych i przedstawicielstwach rozwijających współpracę gospodarczą, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji,
 • praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną,
 • praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi,
 • administracja publiczna,
 • praca w organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • praca menadżera w międzynarodowej korporacji,
 • praca specjalisty i konsultanta biznesowego,
 • absolwenci stosunków międzynarodowych to również politycy i eksperci unijni.

 

Specjalności:

 

 • Administracja europejska (studia I i II stopnia)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne (studia I i II stopnia)
 • Dyplomacja (studia I i II stopnia)
 • Gospodarka funduszami europejskimi (studia I i II stopnia)
 • Handel zagraniczny (studia I i II stopnia)

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów