Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Jeżeli interesujesz się pedagogiką, socjologią, psychologią, pracą z dziećmi i młodzieżą, potrzebami i problemami ludzi, socjoterapią, działaniami socjalno-wychowawczymi, doradztwem zawodowym, problematyką rozwoju kompetencji, problemami resocjalizacji

 

 

Opis kierunku

 

 

Absolwent po ukończeniu studiów posiada szeroką wiedzę pedagogiczną, dysponuje rzetelną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na konkretną specjalność pedagogiczną. Potrafi dokonać analizy środowiskowych uwarunkowań procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dokonać identyfikacji problemów edukacyjno-społecznych.

Umie, w ramach wybranej specjalności, samodzielnie zaplanować i prowadzić badania, posiada wystarczającą wiedzę dla posługiwania się metodami diagnostycznymi oraz interpretacji wyników badawczych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, jest twórczy w poszukiwaniu rozwiązań dla tworzenia korzystnych warunków działań pedagogicznych, potrafi refleksyjnie oceniać własne działania społeczno-zawodowe. Przestrzega zasad etyki zawodowej dla budowania dobrych relacji społecznych. Potrafi w twórczy sposób, wykorzystując posiadaną wiedzę, poszukiwać najlepszych rozwiązań własnych zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Uznaje konieczność ciągłego rozwoju własnych kwalifikacji i znaczenie ustawicznego kształcenia, potrafi posiadaną wiedzę wykorzystać dla rozwiązywania typowych i nietypowych sytuacji.

 

Jeżeli interesujesz się

 

 • pracą z dziećmi i młodzieżą
 • socjoterapią
 • psychologią
 • socjologią
 • działaniami socjalno-wychowawczymi
 • doradztwem zawodowym
 • problematyką rozwoju kompetencji
 • problemami resocjalizacji

 

Specjalności nauczycielskie

 

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (studia I i II stopnia)
 

Specjalności nienauczycielskie

 

 • Pedagogika pracy ( I stopień )
 • Pedagogika resocjalizacyjna ( I stopień )
 • Terapia pedagogiczna ( II stopień )

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów