Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

Jeżeli chcesz posiadać umiejętność programowania komputerów, poznać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, pozyskać wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

 

Opis kierunku

 

 

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent poznał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz słownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub eksploatacją narzędzi informatycznych i systemów komputerowych. Jest przygotowany także do pracy w instytucjach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

 

Jeżeli interesujesz się:

 

 • technologią Internetu,
 • projektowaniem stron i usług WWW,
 • analizą i projektowaniem systemów informatycznych,
 • językami programowania (Java, C++, C#),
 • wykorzystaniem baz danych w systemach informacyjnych,
 • komputerową symulacją układów elektronicznych

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • programista,
 • grafik komputerowy,
 • administrator sieci,
 • tester gier i programów komputerowych,
 • programista baz danych,
 • webmaster,
 • hacker,
 • projektant IT,

 

Specjalności:

 

 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria systemów
 • Systemy webowe
 • Bazy danych
 • Systemy mobilne

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów