Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

 

Opis kierunku

 

 

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej.

Już u nas! Możliwość uruchomienia specjalnej oferty dydaktycznej - Prawo dla komorników!
 

Jeżeli interesujesz się:

 

 • prawem i wiążesz z tym swoją przyszłość,
 • prawem europejskim i międzynarodowym,
 • problematyką przestępczości - jej zapobiegania i wykrywania,
 • statusem prawnym jednostki,
 • funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i jego organów,
 • polityką kryminalną i penitencjarną,
 • prawnymi aspektami działalności gospodarczej,
 • prawnymi podstawami funkcjonowania organizacji międzynarodowych

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat)
 • praca w organach administracji rządowej i samorządowej
 • praca w strukturach gospodarki narodowej
 • praca w instytucjach społecznych i socjalnych
 • praca w organach administracji skarbowej
 • praca w Policji i innych służbach mundurowych
 • praca w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskie

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów