Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

 

Opis kierunku:

 

 

Administracja (łac. Administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać) to działalność organizatorska regulowana przez normy prawa, realizowana za pomocą aparatu urzędniczego obejmująca sprawy o charakterze publicznym.

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

 

Już u nas! Specjalna oferta - wzbogać swoją wiedzę w zakresie e-administracji!
 
 

Jeżeli interesujesz się: 

 

 • administracja administracją rządową i samorządową,
 • organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej,
 • organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego,
 • zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
 • administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
 • legislacją administracyjną,
 • technikami negocjacji i mediacji w administracji,

 

Perspektywy zawodowe:

 

 • sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej,
 • praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
 • praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
 • kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia,
 • praca w małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Specjalności:

 

 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej
 • Administracja bezpieczeństwa narodowego
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja instytucji europejskich
 • Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Samorząd terytorialny
 • Zamówienia publiczne
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów