Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

1. Dla Absolwentów WSM studiów I stopnia rekrutujących się na studia II stopnia:

a) od 11 czerwca 2018 r. do 20 września 2018 r. - wpisowe wynosi 0 zł,

b) od 21 września 2018 r. do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 100 zł (*),

(*) - nie dotyczy osób o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. (Regulamin programu "Absolwent WSM - Wpisowe 0 zł").

 

2. Dla pozostałych rekrutujących się na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe:

a) od 11 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. - wpisowe wynosi 0 zł.,

b) od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - wpisowe wynosi 85 zł.,

c) od 01 września 2018 r. do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 100 zł.

 

3. Wznowienie studiów — student może zostać ponownie przyjęty do Uczelni, wznowić studia o ile nie został z niej usunięty dyscyplinarnie, po spełnieniu następujących warunków:

a) uregulowaniu zaległości płatniczych wobec Uczelni,

b) wniesieniu obniżonej opłaty wpisowej w kwocie 100 zł (dotyczy studentów rekrutowanych w Bełchatowie)

 

4. Szczegółowe zasady programów promocyjnych, w tym promocji wysokości opłat wpisowego w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w regulaminach poszczególnych programów promocyjnych.

 

 

 

oplaty czesne 2017

 

oplaty czesne 2017

 
 
 
 
 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów