Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

1. Dla Absolwentów WSM studiów I stopnia rekrutujących się na studia II stopnia do dnia 20 września 2021 r. opłata wpisowa wynosi 0 zł.

 

2. Dla pozostałych rekrutujących się na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe od dnia 10.05.2021 r. - 20.09.2021 r. opłata wpisowa wynosi 85 zł.

 

3. Wznowienie studiów — student może zostać ponownie przyjęty do Uczelni, wznowić studia o ile nie został z niej usunięty dyscyplinarnie, po spełnieniu następujących warunków:

a) uregulowaniu zaległości płatniczych wobec Uczelni,

b) wniesieniu obniżonej opłaty wpisowej w kwocie 85 zł (dotyczy studentów rekrutowanych w Bełchatowie)

 

czesne_2019

 

wpisowe_2019

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów