Poznaj naszą ofertę edukacyjną

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

 

Bez egzaminów wstępnych ! Decyduje kolejność zgłoszeń !

 

 Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2019/2020 możliwa jest tylko online

- za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Start rekrutacji online 15 stycznia 2020 r. 

 

 • Po wejściu na stronę IRK (REKRUTACJA ONLINE) - załóż konto (rejestracja).
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
 • Zapoznaj się z treścią regulaminu przyjęć na studia
 • W ciągu 2 tygodni od rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów:
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni. (patrz promocje)

 

Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji. 

Po okresie promocyjnym przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni.

 

Obywatele polscy wpłat dokonują na konto indywidualne, które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. 
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziekanacie WSM w Bełchatowie.

 

wpisowe_2019

 

czesne_2019

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów