Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. 

Czytaj więcej...

Studenci kierunku zarządzanie otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych jak i organizacji nie nastawionych na zysk (np. fundacji i stowarzyszeń).

Czytaj więcej...

psychologia

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia są studiami o profilu ogólnoakademickim. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Czytaj więcej...

finanse

Kształcenie studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość ma na celu przybliżenie mechanizmów finansowych... 

Czytaj więcej...

prawo

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii.

 

Czytaj więcej...

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

Czytaj więcej...

Zagadnienia poruszane podczas studiów

  • ochrona i obrona narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
  • Czytaj więcej...

Zagadnienia poruszane podczas studiów

socjologia, psychologia, praca z dziećmi i młodzieżą, potrzeby i problemy ludzi, socjoterapia, działania socjalno-wychowawcze, doradztwo zawodowe, problematyka rozwoju kompetencji, problemy resocjalizacji

 

Czytaj więcej...

stosunki

Zagadnienia poruszane podczas studiów

polska i światowa scena polityczna, handel i współpraca gospodarcza z zagranicą, historia, ekonomia, problemy społeczne

 

Czytaj więcej...

Zagadnienia poruszane podczas studiów: organizowanie procesu produkcji, logistyka, systemy zarządzania jakością, tworzenie nowych produktów, metod i technologii, rola systemów informatycznych w firmach produkcyjnych

 

 

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów